การ resize ภาพ ใน Codeginiter

ตัวอย่างโค้ดการ resize ภาพ $config[‘image_library’] = ‘gd2’; $config[‘source_image’] = “assets/img/$filename”; $config[‘create_thumb’] = FALSE; $config[‘maintain_ratio’] = FALSE; $config[‘width’] = 685; $config[‘height’] […]

Read More →

ตั้งผู้ดูแลระบบ Fanpage Facebook

สำหรับคนที่มีแฟนเพจ facebook  แต่ต้องการผู้ดูแลช่วยนะครับ 1.  เริ่มต้นจาก ไปที่ แก้ไขเพจ->แก้ไขการตั้งค่า 2. จะได้หน้าดังภาพข้างล่าง 3. เลือกที่ บทบาทเพจ  แล้วเพิ่ม email ของผู้ที่ต้องการให้ดูแล fanpage แล้วกดบันทึกครับ

Read More →

การอัฟโปรเจคของเราขึ้น bitbucket.org โดยใช้ Netbean

หลังจาที่เราสร้าง repository แล้วต่อไปจะเป็นการอัฟโปรเจคของเราขึ้น ไปเก็บไว้ที่ bitbucket.org กันนะครับ เปิดโปรแกรม netbean ขึ้นมา เลือกที่โปรเจคที่เราต้องการอัฟขึ้น เลือก Push กรอกข้อมูลของโปรเจค คลิกที่ Next หลังจากอัฟเสร็จสิ้น คลิกไปที่ Source จะพบว่ามี Source code […]

Read More →