การถอน Extension ออกจาก Safari

การถอน extension ที่ไม่ต้องการออกจาก safari กรณีนี้ผมต้องการถอน adblock ออก ไปที่เมนู preference กดที่ Uninstall เมื่อถอนเสร็จแล้ว เมนูด้านซ้ายจะหายไปแล้ว

Read More →

ตั้งค่า DocumentRoot บน XAMPP

XAMPP สามารถเปลี่ยน Document Root ได้ง่ายๆ ดูวิธีการด้านล่างเลย แก้ไขไฟล์ : httpd.conf Path : C:\xampp\apache\conf\httpd.conf จากตัวอย่างให้แก้ไข บรรทัด 252 ตามที่ต้องการ

Read More →