ตั้งค่า DocumentRoot บน XAMPP

XAMPP สามารถเปลี่ยน Document Root ได้ง่ายๆ ดูวิธีการด้านล่างเลย แก้ไขไฟล์ : httpd.conf Path : C:\xampp\apache\conf\httpd.conf จากตัวอย่างให้แก้ไข บรรทัด 252 ตามที่ต้องการ

Read More →

Laravel Query Muti Where

ปัญหา คือต้องการ query ข้อมูลแบบมีเงื่อนไขโดยสามารถกำหนดได้ว่าเมื่อมีการส่งค่าเท่านั้นถึงจะทำการใส่เงื่อนไขถ้าไม่มีการส่งไม่ต้องใส่เงื่อนไข วิธีการแก้ปัญหา ทำการสร้าง function ไว้ใน where แล้วใน function ก็ทำการเขียนเงื่อนไขตามต้องการได้เลย ตัวอย่าง กำหนดตัวแปร private $data = []; ภายใน function […]

Read More →

Hello Codeigniter3

สำหรับคนที่เคยเขียนเว็บแบบ php ธรรมดา อาจจะไม่คุยกับการเขียน MVC ซึ่ง Codeigniter เป็นการเขียนแบบ MVC ในบทความนี้เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา admin จะ ใช้ V กับ C  ให้ดูก่อนนะครับ สร้าง C […]

Read More →

PHP : เชื่อมต่อ mysql database ด้วย mysql

บทความนี้เป็นพื้นฐานการเชื่อต่อฐานข้อมูล mysql ด้วย php  การใช้ php เชื่อมต่อกับ database นั้นมีหลายวิธี แต่วันนี้ admin มาแสดงเชื่อมต่อด้วยน mysql

Read More →

PHP : การกำหนดขนาดของไฟล์ที่อัฟโหลดด้วย .htaccess

ในภาษา PHP  ได้มีการกำหนดค่าเริ่มต้นไว้ที่ 2M ใว้ในไฟล์ php.ini ถ้าต้องการให้อัฟได้มากกว่านั้นต้องเข้าไปแก้ในไฟล์ php.ini แต่ทั้งนี้เราสามารถกำหนดขนาดของไฟล์ที่อัฟโหลดได้ ด้วยการใช้ไฟล์ .htaccess โดยเขียนโค้ดดังด้านล่างนี้ครับ โค้ดในไฟล์ .htaccess php_value post_max_size 30M php_value upload_max_filesize […]

Read More →

Codeigniter : Bootstap3

การนำ Bootstap3 มาใช้แบบง่ายๆ ครับไม่ต้องโหลดโค้ดมาไว้ในเครื่องของเรา  แต่มีข้อเสียคือเวลาเขียนโค้ดจะต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตนะครับถึงจะไช้ได้  มาดูตัวอย่างการเขีียนโค้ด ด้านล่างเลยครับ โค้ดในส่วนของ View <!DOCTYPE html> <html lang=””> <head> <meta charset=”utf-8″> <meta http-equiv=”X-UA-Compatible” content=”IE=edge”> <meta […]

Read More →

Codeigniter : การใช้งาน Routes

การกำหนดค่าเริ่มต้นของเว็บจะกำหนดในไฟล์ที่ชื่อว่า router.php โดยกำหนดชื่อของ Controller เวลาเปิดเว็บมาจะทำการ Codeigniter จะทำการเรียก Controller ที่กำหนดไว้มาเป็นค่าเริ่มต้นของเว็บ ที่อยู่ของ routes.php อยู่ที่   application -> config.php -> routes.php ตัวอย่างการใช้งาน จากภาพด้านบน เป็นการกำหนดให้ ค่าเริ่มต้นของเว็บเรียก […]

Read More →

Codeigniter : การใช้งาน View เบื้องต้น

การใช้งาน view ต้องใช้ Controller เป็นตัวเรียก View มาใช้งานมีขึ้นตอนดังนี้ เข้าไปที่  application -> controllers -> hello.php   แล้วเขียนโค้ดดังนี้ครับ <?php if ( ! defined(‘BASEPATH’)) exit(‘No […]

Read More →