การตั้งค่า Sublime Text2 กับ Codeigniter

โหลด https://github.com/martinredola/sublimetext2-codeigniter-completions มาติดตั้งที่ %appdata%\Sublime Text 2\Packages\PHP\ folder. ตั้งค่า sublime  ไปที่   preferences / settings: เพิ่มข้อมความด้านล่างลงไป “auto_complete_triggers”: [ {“selector”: “text.html”, “characters”: […]

Read More →