แปลง USB Flash Drive เป็น Ram ด้วย Ready Boot

การแปลง USB Flash Drive เป็น Ram สามารถใช้ได้ทั้ง Notebook และ PC ตั้งแต่ Windows 7 , 8 10 หลักการทำงาน ระบบจะโอนไฟล์ระบบจำนวนนึงที่มีขนาดเล็ก จำนวนหลายๆไฟล์ […]

Read More →

แก้ไขปัญหา System Recovery หลังลง windows บน HP Pavilion

ปัญหา การลง windows บน ssd ที่ซื้อมาใส่เพิ่มลองมาหลายวิธี ทั้งการ clone การลงใหม่ ก็ไม่สำเร็จ ติดปัญหา System Recovery ตลอด จนพบว่ามี 2 วิธีที่สำเร็จคือ  ปิดการเชื่อมเต่อ HDD ที่ […]

Read More →