Yengo : วิธีการสมัคร Yengo

 

เข้าไปที่เว็บ ตามลิงค์นี้ครับ    www.yengo.com   แล้วคลิกที่ SING UP

 

เลือกเป็นแบบ Publishers นะครับ เพราะเราจะเป็นผู้เอาโฆษณาไปลงเว็บ กรอกอีเมล์ แล้วคลิกที่ Register now

 

 

เสร็จแล้วเราจะได้รับรหัสผ่าน แล้วคลิกที่ Continue

 

 

กรอกอีเมล์และรหัสผ่าน

 

เสร็จแล้วจะไดหนาจอดังภาพด้านบนครับ