วิธีลบไฟล์ขยะ Windows10 ด้วย Disk Cleanup

Disk Cleanup เป็นโปรแกรมที่ทำให้เราสามารถลบได้โดยไม่กระทบต่อระบบปฏิบัติการ Windows10 มาดูวิธีลบไฟล์ขยะบน Windows10 อย่างปลอดภัยกันเลย

เปิด Disk Cleanup

เลือก Drive

เลือก Clean up system file

คลิก OK

ติ๊กเลือก

กด Delete Files

รอจนกว่าจะทำงานเสร็จ