การเพิ่มผู้ใช้บน Windows10

ระบบฏิบัติการ Windows สามารถรองรับผู้ใช้ได้หลายคน แต่ต้องทำการเพิ่มข้อมูลของผู้ใช้ก่อน ซึ่งสามารถทำตามขึ้นตอนง่ายๆ ด้านล่างได้เลย

เข้าไปที่ Control Panel

คลิก User Accounts

คลิก User Accounts

คลิก Manage another account


คลิก Add a new user in PC settings

คลิก Add someone else to this PC

คลิก I don’t have this person’s sing-in information

คลิก Add a user without a Microsoft account

กรอกข้อมูลผู้ใช้

กรอกคำถามเกี่ยวและคำตอบเกี่ยวกับผู้ใช้

เพิ่มผู้ใช้สำเร็จ