ตั้งค่า Windows 10 Auto Login เมื่อเปิดเครื่อง

การทำ login อัตโนมัติบน Windows 10 เพื่อให้ผู้ใช้ไม่ต้องกรอก user และ password ทุกครั้งที่มีการเปิดเครื่อง

หลักการคือจะให้ Windows 10 จำรหัสผ่านแล้วล็อกอินให้อัตโนมัติ ทุกครั้งที่มีการเปิดเครื่อง

ทำตามขั้นตอนที่ IT Thailand จะทำให้ดูด้านล่างได้เลย

กดเมนู Start แล้วพิมพ์ netplwiz

กรอกรหัสผ่านของ Administration

ผู้ใช้ที่เรียกขึ้นมาจะเป็นผู้ใช้ที่อยู่ระดับของ admin หากต้องการเปลี่ยน สามารถกดได้ที่ More choices

เลือกผู้ใช้

เลือกผู้ใช้ที่ต้องการให้ auto login ตัวอย่างนี้เลือกผู้ใช้ชื่อว่า IT

เอาที่ติ๊กไว้ออก

กรอกรหัสผ่านของผู้ใช้

กรอกรหัสของผู้ใช้ IT ของทั้ง 2 ช่อง ต้องเหมือนกันทั้ง 2 ช่อง

เสร็จแล้วทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

หลังจากทำเสร็จแล้วทุกครั้งที่มีการเปิดเครื่อง Windows จะทำการล็อกอินเข้าใช้ในชื่อผู้ใช้ IT ให้โดยอัตโนมัติ