การติดตั้ง WARP บน macOS

ดาวน์โหลดและติดตั้ง WARP บน macOS

ดาวน์โหลด

เปิดไฟล์

ติดตั้ง

เลือก disk สำหรับติดตั้ง

ประเภทการติดตั้ง

ใส่รหัสผ่านของ Admin

ติดตั้งสำเร็จ

ยอมรับเงื่อนไข

เปิดใช้งาน

เปิดการใช้งานสำเร็จ

สามารถใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัยได้แล้ว