แปลง USB Flash Drive เป็น Ram ด้วย Ready Boot

การแปลง USB Flash Drive เป็น Ram สามารถใช้ได้ทั้ง Notebook และ PC ตั้งแต่ Windows 7 , 8 10

หลักการทำงาน

ระบบจะโอนไฟล์ระบบจำนวนนึงที่มีขนาดเล็ก จำนวนหลายๆไฟล์ ไปเก็บที่ usb
เพราะหน่วยความจำแฟลช เข้าถึงข้อมูลประเภทนี้ได้เร็วกว่า HDD
หลังจากบูตแล้วก็ทำหน้าที่แคชไฟล์ระบบบางส่วน เพื่อให้ HDD ทำงานน้อยลงเมื่อเรียกข้อมูลเล็กๆ ซ้ำๆ

ขั้นตอน

1. เสียบ Flash Drive

2.คลิกขวา เลือก Properties

3. เลือก Tab ReadyBoots

4. เลือก Use this device

เสร็จเรียบร้อย