วิธีปิด Firewall บน Windows 10

การปิดใช้งาน Windows Firewall บน Windows 10

เปิด Control panel

เปิด control panel

System and Security

เลือก system and security

Windows Defender Firewall

คลิก windows defender firewall

Turn Windows Defender Firewall on or off

คลิกแถบด้านซ้าย turn windows defender firewall or off

ปิดการทำงาน

ทำการปิด windows defender firewall ทั้ง 2 ตัวตามภาพข้างบน