UiPath เก็บข้อมูล ThaiMe อย่างง่าย

ThaiMe เว็บไซต์เปิดให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบโครงการที่มีงบประมาณ 4 แสนล้านบาท เพื่อฟื้นฟูประเทศ เว็บไซต์ที่เปิดมานั้นไม่สามารถ export เป็น csv หรือ excel เพื่อให้นำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทีงาน ITThailand จึงนำเอา RPA มาช่วยเก็บข้อมูลจากหน้าเว็บมาเก็บไว้ใน csv ให้นำข้อมูลไปใช้ต่อกัน