วิธีดูรหัส Wifi ในเครื่องคอมพิวเตอร์ กรณีที่ลืมรหัสผ่าน

การดูรหัสผ่าน WIFI ที่เคยเข้าใช้งานแล้ว
ไปที่ Control Panel
Network and Sharing Center
Select Wifi
คลิกไปที่ปุ๋ม Wireless Properties
คลิกแท็บ  Security
Click Show characters