เปิดและปิดการดูไฟล์ที่ถูกซ่อน บน Mac OS

โดยปกติแล้ว MacOS จะไม่แสดงไฟล์ระบบของ Application หรือไฟล์ของระบบปฏิบัติการ แต่บางคำจำเป็นสามารถใช้คำสั่ง ให้แสดงไฟล์ที่ถูกซ่อนไว้ได้ โดยทำตามขึ้นตอนด้านล่าง