การถอน Extension ออกจาก Safari

การถอน extension ที่ไม่ต้องการออกจาก safari
กรณีนี้ผมต้องการถอน adblock ออก

ไปที่เมนู preference

กดที่ Uninstall

เมื่อถอนเสร็จแล้ว เมนูด้านซ้ายจะหายไปแล้ว