การตั้งค่ารหัสผ่าน root บนระบบ macOS

การตั้งค่ารหัสผ่าน root บนระบบ macOS ช่วยให้คุณเข้าถึงระดับสูงสุดของสิทธิ์ระบบ ซึ่งมักจำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษา นี่คือคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีตั้งรหัสผ่านรูทบน macOS

คลิกที่ไอคอน Apple ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ แล้วเลือก “System Preferences”

คลิกที่ “Users & Groups”

คลิกที่ไอคอนแม่กุญแจที่มุมซ้ายล่างเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง จากนั้นป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ

กรอกรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ แล้วกด “Unlock”

คลิกที่ Login Options

คลิก Open Directory Utility..

คลิกที่ไอคอนแม่กุญแจที่มุมซ้ายล่างเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง

ปลดล็อกโดยใช้ผ่านการสแกนลายนิ้วมือหรือรหัสผ่าน

ไปที่เมนู Edit เลือก Enable Root User

กรอรหัสผ่านที่ช่อง Password สำหรับ root และยืนยันรหัสผ่านที่ช่อง Verify

คลิกที่ OK เป็นอันเสร็จเรียบร้อย