Rainbow เครื่องมือจัดการสีของ Firefox

Rainbow เป็น Add-ons ของ Firefox  ที่ช่วยเป็นสีต้องการการเก็บไว้ ยกตัวอย่างเช่นเข้าเว็บไปแล้วเห็นสีของเว็บสวยดี ก็ใช้ Rainbow เป็นรหัสสีไว้เพื่อนำไปใช้กับเว็บไซต์ของเรา

 

เว็บไซต์ : http://harthur.github.io/rainbow