วิธีตั้งค่า Path บน Windows 10 20H2

Windows 10 20H2 มีการปรับเปลี่ยนเมนูทางเข้าไปแก้ไข Environment Variables ที่แตกต่างจากของเดิมทำให้หาทางเข้าไม่เจอ  ไปดูวิธีการตั้งค่า path ได้เลย

คลิกขวาที่ This Computer

เลือก Properties

เลือก Advanced system settings

เลือก Environment Variables

แก้ไข Path

เลือก Path แล้วกด Edit