การ Map Drive บน Windows 10 / 8.1 และ Windows 7

ที่ This PC คลิกแถบ Computer แล้วให้คลิกเลือก Map network drive

เลือก Drive และกำหนด Floder

Driver เลือก Driver ที่ต้องการให้แสดงในเเครื่องของเรา

Floder ให้เลือกชี้ไปยังเครื่องที่ Share Floder ให้

Map Network Drive เสร็จเรียบร้อย