วิธีตั้งค่าล็อค LINE PC อัตโนมัติ เมื่อไม่ใช้งาน

Line บน Windows สามารถตั้งค่าให้ Lock อัติโนมัติ

วิธีตั้งค่าล็อค LINE PC อัตโนมัติ

เลือก ตั้งค่า

ติ๊กเลือก ล็อค LINE เมื่อไม่ใช้งาน

กำหนดเวลา

เสร็จเรียบร้อย คราวนี้หากไม่ได้ใช้งาน Line บน PC  ภายในระยะเวลา 3 นาที LINE PC จะล็อคเองโดยอัตโนมัติ