การติดตั้ง XAMPP บน OSX

ค้นหาผ่านทาง Google

Download

Install

ลากไปวาง

เปิดโปรแกรม

เปิด Network

ลองเข้าผ่าน port 8080