การติดตั้ง Windows8

หลังจากใส่แผ่น DVD หรือ USB

ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง

เลือกประเภทการติดตั้ง

สำหรับการติดตั้งใหม่ให้เลือกด้านล่าง Custom Install Wondows only (advanced)

เลือก Drive สำหรับการติดตั้ง

จากภาพด้านบนยังไม่มี partition ให้ทำการเพิ่ม partition 

ตั้งชื่อผู้ใช้

สร้าง Account

เสร็จเรียบร้อย