การติดตั้ง Tunnelblick บน MacOS

Tunnelblick เป็น VPN client ที่ใช้งานได้บน MacOS และช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย VPN ได้ง่าย ในการใช้งานต้องติดตั้ง Tunnelblick ก่อน ซึ่งมีวิธีการติดตั้งดังนี้

ไปที่เว็บไซต์ Tunnelblick แล้วคลิกที่ปุ่ม “Download” เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ .dmg (https://tunnelblick.net/downloads.html)

เลือก “Download” สำหรับ MacOS และเลือก “Stable Build” หรือ “Beta Build” ตามที่ต้องการ และดาวน์โหลด แนะนำให้เลือก Stable

ติดตั้ง Tunnelblick

กด Continue

เสร็จเรียบร้อย