การติดตั้ง PHP บน WampServer

WampServer สามารถติดตั้ง php เพิ่มได้ใน path php ดังรูปด้านล่าง

เข้าไปดาวน์โหลด php ได้ที่ http://windows.php.net/downloads/releases/archives

ดาวน์โหลด php version ที่ต้องการ

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ทำการแตกไฟล์

วางไว้ที่ WampServer ใน path php

คัดลอกไฟล์ php.ini , phpForApache.ini , wampserver.conf จาก php ของเดิมที่มีอยู่แล้วไปวางไว้ที่ php ที่ดาวน์โหลดมาใหม่

ในไฟล์ php.ini และ phpForApache.ini ให้แก้ไขข้อมูลใน php verson จาก php version เก่า เป็นของใหม่ทั้งหมด

.
.
.
extension_dir ="d:/wamp64/bin/php/php5.2.17/ext/"
.
.
.
[opcache]
zend_extension ="d:/wamp64/bin/php/php5.2.17/ext/php_opcache.dll"
.
.
.

ปิด wampserver แล้วเปิดใหม่จะมี php version ใหม่ให้เลือกแล้ว