การติดตั้ง Maven บน linux mint

อันดับแรก ลบ maven เวอร์ชั่นก่อนๆ ออกให้หมด

sudo apt-get remove maven*

ติดตั้ง Maven3

$ sudo apt-get install gdebi

$ wget http://ppa.launchpad.net/natecarlson/maven3/ubuntu/pool/main/m/maven3/maven3_3.2.1-0~ppa1_all.deb

$ sudo gdebi maven3_3.2.1-0~ppa1_all.deb
$ sudo ln -s /usr/share/maven3/bin/mvn /usr/bin/maven
$ sudo apt-get install maven*

 

อ้างอิงจาก  : linuxg