การติดตั้ง Gradle บน linux mint , ubuntu

การติดตั้งผ่าน Command line

sudo add-apt-repository ppa:cwchien/gradle
sudo apt-get update
sudo apt-get install gradle