การดาวน์โหลด Evernote เวอร์ชั่นเก่า (Evernote Legacy app) บน Windows

การดาวน์โหลดและติดตั้ง Evernote เวอร์ชั่นเก่า บนระบบปฏิบัติการ Windows

เนื่องจากไม่คอยชินกับเวอร์ชันใหม่ และเหมือนกับว่าการทำงานไม่ค่อยปกติ ยังมี bug อยู่ การถอยกลับไปใช้เวอร์ชั่นเก่าจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า


Download : https://help.evernote.com/hc/en-us/articles/3600525

เลือกมี 2 ระบบให้เลือกเป็น Windows

หลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วสามารถ double click เพื่อติดตั้งได้เลย