การตั้งค่าให้ดูดเมล์จากที่อื่น เข้า gmail

ดูการตั้งค่าทั้งหมด

บัญชีและการนำเข้า

นำเข้าจดหมายและรายชื่อ

ระบุอีเมล์ที่ต้องการดึงข้อมูลมา

ดำเนินการต่อ

ระบุข้อมูลเมล์

ตั้งค่าการดึง

เสร็จเรียบร้อย