การเปิดใช้งาน Dark Theme บน Windows 10

การเปิดใช้งาน Dark Mode สำหรับ Windows 10

เข้าไปที่ Setting

เลือก Personalization

เลือกเมนู Colors

เลือก Dark

Windows เปลี่ยนเป็น Dark Mode แล้ว