HeidiSQL ต่อกับ MySQL

HeidiSQL เชื่อมต่อกับ MySQL

เพิ่มการเชื่อมต่อ

กำหนดค่าการเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อ

ยืนยันการเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อสำเร็จ