การเปิดวีดีโอแบบหน้าต่างลอย บน Google Chrome บน Windows

Google Chrome มีฟีเจอร์สามารถเปิดหน้าต่างลอย ทำให้สามารถแสดงวีดีโอ ตามเว็บต่างไป เช่น  YouTube , Facebook หรือเว็บอื่นๆ

ตัวอย่าง กรณีเปิดวีดีโอจาก YouTube

กดที่มุมขวาบน

กดแสดงหน้าจอ

หน้าจอ popup แสดง ด้านล่าง

สามารถนำวีธีการนี้ไปใช้กับเว็บไซต์อื่นๆได้ เช่น Facebook ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เช่นกัน