วิธีล้างแคชและคุกกี้ ใน Google Chrome บน Windows

เปิด Google Chrome

คลิกเมนูทางด้าน ขวาของ Brower

เปิดหน้า Clear cache

  1. เลือก More Tools
  2. เลือก Clear browsing data…

กำหนดและล้างค่า

  1. เลือก All time
  2. กด Clear Data