Git : reset ย้อนกับการเปลี่ยนแปลง

git reset เป็นคำสั่งใช้ย้อนกลับไปรุ่นก่อนๆหน้า คำสั่งที่ใช้บ่อยๆ มี 2 แบบคือ

  • soft reset กรณีนี้จะไม่ลบสิ่งที่เราทำ
  • hard reset กรณีนี้จะทับสิ่งที่เราทำไปด้วย(ไฟล์ต่างๆจะถูกทับด้วยข้อมูลใน Snapshot ที่เราสั่ง reset ไป)
$ git reset soft --hello
$ git reset head -- hello