Evernote เปิดใช้การสแกนลายนิ้วมือบน iPhone

ไปที่บัญชีของฉัน

การตั้งค่า

การล็อกรหัสผ่าน

เปิดรหัสผ่าน

กำหนดรหัส

เปิดใช้งาน Touch ID

สแกนนิ้ว

เสร็จแล้วระบบจะให้สแกนนิ้วเพื่อทำการเปิด app