Evernote เปิดใช้การสแกนลายนิ้วมือบน Android

Evernote บนระบบ Andorid สามารถสแกนลายนิ้วมือแทนการใช้รหัสผ่านได้ แต่ผู้ใช้ต้องเข้าไปตั้งค่าเพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันเอง

เลือกเมนู

การตั้งค่า

ข้อมูลบัญชี

ล็อกรหัสผ่าน

กำหนดรหัส PIN

ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ

ทำการเปิด Evernote อีกครั้ง

เมื่อทำการเข้า App ครั้งต่อไปจะต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านการสแกนลายนิ้วมือ