เปิดใช้งาน Developer Tool บน Excel

วิธีการเปิดใช้งาน Developer Tool เพื่อให้สามารถใช้งานในส่วนของ Macro บน Microsoft Excel ได้

เลือกเมนู File

เลือก Options

เลือก Customize Ribbon

ติ๊กเลือก Developer

มีเมนู Developer ขึ้นมาแล้ว

มีเมนู Developer ขึ้นมาแล้ว