การแก้ไข hosts file บน Windows7

ขั้นตอนการแก้ไข

  1. เปิด Notepad ด้วยสิทธิ์ Administrator
  2. เปิดไฟล์ hosts ที่ path : C:\Windows\System32\drivers\etc
  3. แก้ไขไฟล์ hosts แล้วบันทึก

ตัวอย่าง

เปิด Notepad ด้วยสิทธิ์ Administrator