การ Dump SQL File ขนาดใหญ่บน SQL Server

เชื่อว่านักพัฒนาหลายๆ ท่านเคยเจอปัญหา dump ไฟล์ sql ที่มีขนาดใหญ่ทำให้ไม่สามารถรัน script แบบปกติได้ วันนี้ผมมีวิธีที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น ด้วยการใช้ command line ลองมาดูวิธีการกันครับ

Syntax

sqlcmd -S SERVERNAME -d MYDATABASE -U USERNAME -P PASSWORD -i C:\path\mysqlfile.sql -o C:\path\results.txt

mysqlfile.sql  คือเป็นที่ต้องการ

dumpresults.txt ผลการ dump จะถูกเขียนไว้ที่ไฟล์นี้

Example

sqlcmd -S localhost -d ICTDB -U sa -P P@ssw0rd -i F:\MA\MA_EDIT.sql -o F:\MA\results.txt

Result

Changed database context to 'ICTDB'.
(1 rows affected)Processed 100 total records
(1 rows affected)Processed 200 total records
(1 rows affected)
(1 rows affected)Processed 100 total records...