การดาวน์โหลดและติดตั้ง Tor Web Browser บน Windows

การดาวน์โหลด

เข้าไปที่เว็บ  https://www.torproject.org

เลือก Download for Windows

การติดตั้ง 

เปิดตัวติดตั้งที่ Download ไว้

เลือก path 

เริ่มต้นใช้งาน

เสร็จเรียบร้อย

สามารถเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตแบบปกปิดตัวตนและแหล่งการเชื่อมต่อของคุณได้แล้ว