การดาวน์โหลดและติดตั้ง new Microsoft Edge

new Microsoft Edge เปลี่ยนมาใช้เอนจิน Chromium  โดยฟีเจอร์สำคัญของเวอร์ชันนี้คือรองรับ Windows 10 บน ARM และ Dolby Visionเปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปดาวน์โหลดและ

ติดตั้งได้แล้วเข้าไปที่หน้าเว็บ  https://www.microsoft.com/en-us/edge

คลิก Download

คลิก Accept and download

กำลังดาวน์โหลดตัวติดตั้ง

เริ่มการติดตั้ง

เริ่มใช้งานได้