การดาวน์โหลดและติดตั้ง MS Teams บน Windows

Download:  https://products.office.com/th-th/microsoft-teams/download-app

ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง

กดดาวน์โหลด

คลิกดาวน์โหลด Teams

ติดตั้ง

กรอกอีเมล์

ทำการกรอกอีเมล์ ของ @hotmail , @outlook หรือ อีเมล์ของมหาวิทยาลัย หรือ อีเมล์ของระบบ Office 365

กด Send notification

กรณีใช้ App Microsoft Authenticator

เลือกทีม

พร้อมใช้งาน