การดาวน์โหลดและติดตั้ง Notepad++ บน Windows

Notepad++ เป็นโปรแกรมตัวช่วยเขียนโค้ดที่เป็นที่นิยมสำหรับ Windows ซึ่งมีความสามารถในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ เช่น HTML, CSS, JavaScript, และอื่นๆ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ง่ายๆ ดังนี้


Download

ค้นหาเว็บผ่านทาง google หรือเปิดเว็บไซต์ https://notepad-plus-plus.org/downloads นี้ก็ได้

คลิกที่ “Download Notepad++” เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง

รอจนกว่าการดาวน์โหลดจะเสร็จสิ้น และคลิกที่ไฟล์ Notepad++ Installer เพื่อเริ่มติดตั้ง

Install

เลือกภาษา

Welcome

License

Location

Install

คลิก “Install” และรอจนกว่าการติดตั้งจะเสร็จสิ้น

Success

คลิก “Finish”