ดาวน์โหลดและติดตั้ง Navicat บน Windows

Download :  https://www.navicat.com/en/

เริ่มติดตั้ง

ยอมรับเงื่อนไข

สร้างไอคอนที่หน้า Desktop

พร้อมสำหรับการติดตั้ง