การดาวน์โหลดและติดตั้ง HeidiSQL

HeidiSQL เป็นโปรแกรม Freeware เพื่อบริหารและจัดการฐานข้อมูล MySQL/MSSQL ใช้ดีไม่แพ้ Tool ที่เสียเงินซื้อเลย ลองไปดูวิธการดาวน์โหลดและติดตั้งกันเลยครับ

เข้าเว็บ :  https://www.heidisql.com/

ดาวน์โหลด

ติดตั้ง

เลือกตำแหน่ง

พร้อมสำหรับการติดตั้งแล้ว