ดาวน์โหลดและติดตั้ง Chrome Remote Desktop สำหรับ Windows

การดาวน์โหลดและติดตั้ง Chrome Remote Desktop บน Windows

ค้นหาจาก Google

เลื่อนลงไปข้างล่าง

ดาวน์โหลด

การติดตั้ง extension