การปิด Real Time Protection ของ Windows Defender

เปิด Windows Defender Security

ไปที่ Start menu คลิกเปิด Windows Defender Security Center

Virus & threat protection

คลิกไปที่ส่วน Virus & threat protection เลือก Manage setting

Virus & threat protection settings

เลื่อนลงมาและเลือกไปที่ Virus & threat protection settings

ปิดไแล้วเรียบร้อยจะสังเกตเห็นว่ามีเครื่องหมาย แสดงการแจ้งเตือนขึ้นมา