ปิดการแจ้งเตือนของ Google Chrome on Windows10

บางครั้ง เปิดเว็บไซต์ผ่านทาง Google Chrome  แล้วจะมี popup ขึ้นมาถามเรื่องการรับข้อมูลข่าวสารจากเว็บนั้นหรือไม่ เมื่อกดรับแล้วจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมา อยู่เรื่อยๆ แต่ผู้ใช้สามารถสั่งปิดการแจ้งเตือนได้ เพียงไม่กี่ขั้นตอน

คลิกขวาที่การแจ้งเตือน

เลือก Turn off notification for Google Chrome