วิธีปิดการแจ้งเตือนส่งเมล์วันเกิดจาก Facebook

Facebook จะมีการแจ้งเตือนวันเกิดของเพื่อนล่วงหน้าผ่านทางอีเมล์ด้วย หากไม่ต้องการสามารถปิดได้ผ่านทางแอปบนโทรศัพท์ได้โดยทำตามขั้นตอนล่างล่างได้เลย

อีเมล์ที่ส่งเข้ามาจาก Facebook

ตัวอย่างอีเมล์แจ้งเตือนวันเเกิดจาก Facebook

กดที่เมนูขวาบน

เมนูตั้งค่า

การแจ้งเตือน

วันเกิด

เปิดการแจ้งเตือนผ่านเมล์

ปิดการแจ้งเตือนอีเมล์

ปิดเรียบร้อย

ปิดการแจ้งเตือนเรียบร้อย จะไม่มีเมล์แจ้งเดือนวันเกิดส่งไปที่เมล์อีกแล้ว