ปิดแสดงอุณหภูมิ สภาพอากาศ ข่าว ตรง Taskbar ใน Windows 10

หลังจากการอัปเดต Windows10 จะสังเกตเห็นว่ามี “Live Weathe” ขึ้นมาแสดงที่ Taskbar ซึ่งผู้ใช้สามารถปิดได้โดยทำตามขึ้นตอนด้านล่าง

คลิกขวาที่ Taskbar เลือก News and interests แล้วคลิกที่ Turn off ตามภาพด้านบน